CCOO PIDE RETRASAR EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR (RAZONES)

De la web del sindicato.

Tots els anys FE CCOO PV demana endarrerir la incorporació de l’alumnat als centres, però enguany amb més raó per la situació sanitària del COVID19. Pensem que avançar l’inici de les classes es tracta d’una mesura equivocada. Pensem que avançar 5 dies el començament de les classes, en aquest context, implicarà augmentar les dificultats d’organització als centres educatius. No ens sembla bé aquest augment horari i no el veiem justificat.

D’altra banda, tal com assenyala la proposta d’inici de curs el 7 de setembre per Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP, considerem que el professorat no pot tindre només quatre dies per posar en marxa el curs. Hauria de ser a l’inrevés i donar als centres més marge de dies per dur endavant totes les adaptacions que caldrà fer.

Els motius pels quals no ens agrada la proposta de calendari escolar 2020-2021 i proposem l’endarreriment l’inici escolar són:

1. Considerem que hi ha un problema estructural en el calendari i horari, i aquest augment l’empitjora. Cal recordar que tenim massa dies lectius i hores respecte a les mitjanes de països del nostre entorn. Es requerirà un canvi important en els continguts i temps escolars quan es tracte una nova llei que esperem que substituïsca a la LOMCE.

2. Les condicions atmosfèriques, en un context creixent de canvi climàtic i increment del període estival, no són les idònies per a fer classe les primeres setmanes de setembre. Cal tindre en compte, que les condicions de les infraestructures escolars incideixen negativament en la temperatura de les aules. Per això, reclamem més inversions en infraestructures, adaptacions com sistemes para-sols, ventilació sostenible, persianes resistents i adaptables, etc. Aprofitem per a recordar el nostre projecte de centre eco-sostenible proposat a Conselleria.

3. El 7 de setembre potser no estarà tot el professorat necessari als centres. Recordem que s’haurà d’implementar els plans de reforç i serà fonamental iniciar aquests plans i les adaptacions curriculars amb tot el personal disponible al centre. Atendre les necessitats d’organització com ara els desdobles i el programa Xarxa Llibres de reutilització i préstec de llibres i materials, entre altres.

4. Des de la FE CCOO PV trobem una incoherència entre el període de matrícula en FP proposat per la Conselleria d’Educació que finalitza el 9 de setembre i l’inici de les classes proposades per al 7 de setembre. Això produirà un problema d’organització dels grups, horaris i distribució del professorat.

En tot cas, segons l’evolució de la pandèmia, potser caldrà fer un inici de les classes escalonat en tots els nivells. Proposem, tanmateix, que les classes comencen a partir del dilluns 14 de setembre atenent a la situació sanitària.

A més a més, no estem d’acord amb ajustar el calendari a criteris religiosos i no pedagògics. Fa anys que demanem un enfocament nou del calendari i poder negociar sobre la base del que siga millor per a l’alumnat tenint en compte la divisió actual en tres períodes, però no basat en la Pasqua o el Nadal.

Finalment, li recordem a l’Administració que hi ha un compromís adquirit per retornar a les 18 hores lectives en Secundària i 23 en Primària, recuperant totes les tutories, per al curs 2020-21.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *