LOS CCOO DE ENSEÑANZA, LA CALÓ Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS CCOO DE ENSEÑANZA, LA CALÓ Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.
(reproducimos la nota del sindicato)

La FE CCOO PV proposa actuacions coordinades de la comunitat educativa i implicació de l’Administració per un inici de curs sostenible

El curs 2019-2020 ha de marcar un punt d’inflexió en la resposta educativa davant l’emergència que suposa el canvi climàtic

28/08/2019.

En poc més d’una setmana començarà el curs escolar al País Valencià i ho farem en un context de conscienciació davant l’emergència que suposa la situació del canvi climàtic a tot el planeta.

A l’àmbit educatiu aquesta emergència s’ha d’afrontar des de dues vessants: com a un eix que oriente l’acció educativa i com a problemàtica que afecta al desenvolupament de la tasca educativa als centres en condicions d’altes temperatures.

Pel que fa a les condicions de treball concretes, el nostre curs comença el proper 9 de setembre, a l’igual que a la majoria de comunitats autònomes, tant del sud com del nord de l’Estat Espanyol i, d’acord amb els models climatològics oficials, es preveuen temperatures amb pics elevats durant els primers dies de curs.

Si es dóna aquest cas, la FE CCOO PV recomana que es prenga la temperatura de les aules cada hora i, en funció del diagnòstic, la comunitat educativa coordinada amb les AMPA, sol·liciten al centre el cessament de les activitats lectives si s’arriba a situacions en les quals la temperatura supera el màxim permès de 27ºC i 70% d’humitat relativa.

Aquestes sol·licituds dels AMPAs – imprescindibles per sol·licitar la restricció de l’horari de classes – i els acords de professorat i comunitat educativa són suficients per poder aturar les classes abans del final de la jornada escolar, a judici del nostre sindicat, mentre existiren condicions d’excessiu nivell de temperatura a les aules.

CCOO PV destaca a més a mes que la situació d’emergència climàtica que estem vivint requereix d’una planificació a més llarg termini, revisant les instal·lacions educatives actuals i fent una inspecció tècnica periòdica semblant a les que es fa als vehicles a les ITV.

Així doncs, per poder fer aquestes inspeccions, caldrà definir un full de conceptes a revisar en aquests edificis. Des del nostre punt de vista, caldrà tindre molt en compte la situació mediambiental que estem patint a nivell planetari. Per aquesta raó considerem que les solucions van de la mà de plans directoris sobre instal·lacions educatives.

Pel que fa a l’acció educativa, des de la Federació d’Ensenyament consideren imprescindible que la urgència en canviar els nostres models de gestió de l’energia i producció d’energia siga un dels eixos principals i transversals en la programació i accions dels centres. Animem també a la participació en les mobilitzacions mundials en demanda de la declaració d’emergència climàtica i la recerca de mesures concretes per combatre les emissions de CO2 convocada per més de 70 organitzacions el 27 de setembre.

Per últim, considerem que la Conselleria d’Educació ha d’implicar-se en les dues demandes que fa el sindicat: d’una banda, difonent, explicant i animant als acords en cada cas per fer front a les altes temperatures quan es donen i, de l’altra, elaborant propostes didàctiques i dinamitzant la implicació en la lluita contra l’amenaça que suposa el canvi climàtic.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *