NOTA STEPV (CONCENTRACIÓN PROTESTA B2)

STEPV

Des que es va començar a aplicar la nova llei de plurilingüisme, STEPV ha mostrat el seu rebuig al procediment emprat per la Conselleria per dur-lo a terme. El sindicat ha apostat per la dotació d’extraplantilla de l’especialitat d’anglés i per fer incidència en la metodologia, tal i com indiquen diferents estudis lingüístics. Així doncs, STEPV no és partidari d’aquesta catalogació perquè considera que la titulació requerida no és adequada per a impartir docència en anglés.

En aquesta línia, està treballant també l’associació de mestres per l’anglés de qualitat, associació amb la qual STEPV s’ha reunit diverses vegades.
Aquesta mesura comportarà la rebaremació encoberta de les borses de treball del professorat interí, però també afecta al professorat funcionari de carrera que participe en aquestes adjudicacions, si no té el requisit del B2 d’anglés, com ja va ocórrer el curs passat. El mateix passarà amb les persones que participen en les comissions de servei, a excepció de les persones que hagen demanat repetir i puguen fer-ho, tal i com va informar Conselleria en la mesa de negociació celebrada aquesta setmana.
La Conselleria va publicar un llistat de vacants per a les adjudicacions del professorat desplaçat i suprimit en què vora el 70% de les places apareixien catalogades en anglés (tot i que a aquest col·lectiu no se li va exigir el requisit després de les gestions fetes per part del sindicat) Les places que no van ser adjudicades per aquest professorat són les que s’ofertaran en les adjudicacions de la resta de professorat (reingressats, provisionals, en pràctiques i interí).
STEPV va comprovar que en molts casos s’ha produït una sobrecatalogació de places amb el B2 d’anglés que, en realitat, els centres no necessiten per aplicar el seu projecte lingüístic i ha demanat a la Conselleria, en repetides ocasions, la retirada i revisió del llistat, fet que finalment la Conselleria ha acceptat i està portant a terme. Encara així, caldrà estar atents al nou llistat de vacants perquè no s’habiliten més places de les estrictament necessàries.També caldrà seguir insistint en el canvi de model per tal d’aplicar un plurilingüisme de qualitat.
El sindicat també ha demanat en diverses meses de negociació la necessitat de negociar unes noves plantilles docents i el desplegament de la llei de plurilingüisme per tal de buscar solucions a aquesta problemàtica, sense perjudicar ni el professorat ni l’alumnat.

És per tot això que el Sindicat ha decidit convocar, prèvia consulta en assemblees a Alacant, València i Castelló concentracions el pròxim dijous 25 de juliol als llocs i hores següents:
– Alacant, a les 11:30h, davant la Direcció Territorial d’Educació (Carrer Carratalà, 47)
– València, a les 12h, a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32)

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *