EL STEPV Y EL PLURILINGÜISMO EN FP

De la web del sindicato.
La llei de plurilinguisme s’implanta el curs proper en FP a @gvaeducacio, on resulta més complicat per les seues característiques d’oferta àmplia, nombroses especialitats docents, multidisplinarietat, practicitat i complexitat.
Al ROF dels Centres integrats de FP (CIPFP) de @gvaeducacio desapareix orgànicament el departament d’idiomes, que és necessari per molts motius que s’exposen a continuació:

➡ El professorat dels diferents idiomes en FP requereixen una coordinació didàctica transversal que únicament garanteix un Departament propi i no es pot deslocalitzar en els departaments de les famílies professionals.
➡ Per un desenvolupament de qualitat del plurilingüisme en FP és fonamental i necessari el treball en equip de lingüistes i professorat de FP que necessita assessorament i recursos.
➡ La col·laboració del professorat d’idiomes està sent fonamental pel desenvolupament dels projectes europeus i d’internacionalització de la FP, i no la deurien realitzar per voluntarisme com feina afegida i sense reconeixement.
#DEPdepartamentIdiomes

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *