UGT MATIZA EL NUEVO PROTOCOLO DE ABSENTISMO

De la web del sindicato.
Des d’UGT Ensenyament PV considerem que el protocol és pràcticament innecessari per al 80% dels nostres centres educatius que concentren menys del 20% de l’absentisme (són suficients les mesures i accions que ja apliquen), i que per al restant 20% que concentren més del 80% de l’absentisme escolar (aplicant la senzilla llei de Pareto), necessiten protocols i mesures d’intervenció específiques i més contundents que les que es contemplen en aquest protocol general, amb dotació addicional de recursos econòmics i humans, en els quals l’estabilitat de les plantilles d’aquests centres, a través d’instruments com les comissions de serveis o adjudicacions voluntàries vinculades als projectes educatius i per diversos cursos, poden ser mesures eficaces. Per això secundem i reivindiquem des d’UGT Ensenyament PV que es reprenga i reactive el grup de treball sobre els centres CAES.

En la Delegació d’UGT Ensenyament PV va participar el director del CEIP Santa Teresa de Villena (Alacant), un centre d’acció educativa singular (CAES). El nostre company Bartolomé Úbeda, va mostrar, amb dades de la seua localitat, la radiografia de l’absentisme escolar: la mitjana de l’absentisme escolar en els centres públics de la seua localitat no és superior a l’1% de la població escolar, mentre que l’absentisme escolar que ha arribat a tindre el seu centre és del 40%. En el conjunt de la seua localitat, no és un problema que requerisca la intervenció diferent de la que ja s’està realitzant, sense necessitat de protocol general; no obstant això, en l’àmbit de la seua comunitat educativa, sí que és un problema greu, amb rotació del 90% de la plantilla tots els cursos, i per al qual sol·licita ajuda i col·laboració de les diferents administracions públiques perquè es troben absolutament sols i abandonats.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *