PROTOCOLO PARA DOCENTES DE RIESGO ( CCOO)

FE CCOO PV informa (sacado del muro del citado sindicato)

Procediment per al personal vulnerable docent d’Ensenyament Públic

✅ 1. Sol·licitud d’Avaluació i Adaptació al Lloc de treball com a Personal Vulnerable en la Conselleria d’Educació de València*, dirigida a la Direcció General de Personal Docent (cal adjuntar el Certificat de l’Especialista en el qual conste «la malaltia que pateix i el tractament que té actualment»).

✅ 2. La DGPD de la Conselleria tramita les sol·licituds davant l’INVASSAT.

✅ 3. L’INVASSAT realitza l’estudi de cada petició. Els Metges de Treball NO fan una avaluació del pacient in situ, sinó que es basen en els informes mèdics que ha presentat el/la interessada, actualitzats. Per metges de la Seguretat Social o de les companyies col·laboradores de MUFACE (DKW, ADESLAS, ASISA).

✅ 4. Si el Metge o Metgessa de l’INVASSAT necessita més informació, es posarà en contacte per telèfon amb la persona sol·licitant. En el cas de requerir més documents mèdics se li facilitarà un correu electrònic per a enviar aquesta documentació al seu historial mèdic.

✅ 5. L’INVASSAT envia a la DGPD (Direcció General de Personal Docent) les avaluacions i resolucions.

✅ 6. La DGPD comunicarà la Resolució a la o el Docent que ha sol·licitat ser considerada/t personal de risc front al Covid19.

‼️ IMPORTANT: en l’inici de curso NO té validesa la «Declaració Responsable» que es va presentar a la fi del Curs passat 2019/20

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *